Monday, 22/10/2018 - 11:08|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI!
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Báo cáo kết quả công tác tháng 01 và chương trình công tác tháng 02 năm 2017

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 01

và chương trình công tác tháng 02 năm 2017

 

I. Kết quả công tác tháng 01.

1. Công tác Hành chính – Tổng hợp

- Tổng hợp số liệu, hoàn thành báo cáo sơ kết học kỳ I và báo cáo Sở GD&ĐT và UBND thành phố.

- Hướng dẫn nghỉ Tết Nguyên đán, trực Tết, báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán thực hiện theo Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Hoàn thiện Đề án phát triển giáo dục thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

- Xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017.

- Các trường tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I.

- Giáo dục thành phố thực hiện chương trình, nhiệm vụ học kì II từ ngày 16/01/2017.

2. Công tác Thi đua – Khen thưởng

- Hướng dẫn các trường nhận và tổ chức xét duyệt và hoàn thành hồ sơ: đề tài, sáng kiến; sáng kiến cải tiến kỹ thuật; đề tài nghiên cứu KHSPƯD của các cá nhân đã đăng ký danh hiệu thi đua các cấp.

- Hoàn thành hồ sơ xét đề nghị phong tặng Danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 14 năm 2017.

3. Về công tác tổ chức cán bộ

- Tổng hợp, thống kê hồ sơ trường giữa năm học 2016-2017 báo cáo Sở GD&ĐT.

- Hướng dẫn thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ trong năm 2017 và thông báo danh sách nghỉ hưu 6 tháng cuối năm 2017.

- Tham mưu bổ nhiệm CBQL cho các trường THCS, Tiểu học, Mầm non công lập có CBQL nghỉ hưu đầu năm 2017. Tiếp tục kiện toàn CBQL tại các trường học, thực hiện thuyên chuyển nội bộ đối với các trường thừa – thiếu giáo viên.

4. Công tác Kế hoạch – Tài vụ

- Tiến hành giao dự toán thu, chi năm 2017 cho các đơn vị trực thuộc Phòng.

- Tổ chức hội nghị giao kế hoạch năm 2017 cho các trường công lập trực thuộc, hướng dẫn đơn vị xây dựng dự toán năm 2018 theo Luật ngân sách Nhà nước hiện hành.

- Tổng hợp bảng thuyết minh dự toán chi kinh phí năm 2017 của các trường trực thuộc, phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm tra dự toán.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tự chủ kinh phí năm 2016 của đơn vị trực thuộc Phòng được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

5. Giáo dục Mầm non

- Tổ chức họp trực báo Hiệu trưởng; họp Ban hướng dẫn chuyên môn.

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hành áp dụng các mô đun ưu tiên phát triển chuyên môn hỗ trợ cho CQBL và GVMN;

- Tổng hợp số liệu học kỳ I và tiếp tục kiểm tra chuyên đề các trường mầm non trong HKII.

- Tham mưu UBND thành phố kiểm tra các Trường Mầm non đạt chuẩn sau 5 năm (Sơn Ca, 2/9; 19/5 và Trương Quang Trọng).

6. Giáo dục Tiểu học và THCS

- Các trường THCS tiếp tục tổ chức kiểm tra học kỳ I và sơ kết theo kế hoạch; báo cáo kết quả học kỳ I về tổ chuyên môn để tổng hợp báo cáo Sở.

- Giáo dục Tiểu học tham gia sinh hoạt tổ mạng lưới chuyên môn cụm huyện (theo kế hoạch của cụm); họp chuyên viên phụ trách tiểu học cuối kỳ I năm học 2016-2017. Các trường tiểu học báo cáo kết quả học kỳ I về tổ chuyên môn để tổng hợp báo cáo Sở.

- Tổ chức thi Olympic Tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông, cấp thành phố, năm học 2016-2017; triển khai kế hoạch tổ chức giao lưu “Ngày hội học sinh năng khiếu” cấp thành phố.

- Giáo dục THCS xét chọn, đăng ký dự án tham dự Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia.

- Tổ chức giải cờ vua, bóng bàn học sinh tiểu học, THCS cấp thành phố.

- Tổ chức Hội thi giao lưu cán bộ quản lí giỏi cấp tiểu học, thành phố Quảng Ngãi, năm học 2016-2017. Kết quả 04 giải Nhất, 08 giải Nhì và 12 giải Ba.

7. Công tác thanh tra, kiểm tra

- Kiểm tra nội bộ trường MN Tịnh An; kiểm tra chuyên môn trường MN Chánh Lộ, Tiểu học Trần Phú và THCS Trần Phú.

- Giáo dục Mầm non kiểm tra công tác phòng bệnh mùa đông cho trẻ; kết hợp Hiệu trưởng trường công lập kiểm tra nhóm tư thục xã/phường; kiểm tra quản lý bếp ăn và tổ chức bữa ăn cho trẻ tại trường.

8. Công tác phối hợp

- Phối hợp cùng Công đoàn Giáo dục thành phố tiếp tục kiểm tra công tác Công đoàn và phong trào thi đua tại các đơn vị.

- Phối hợp với Trung tâm VH-TT thành phố tổ chức giải Bóng đá U14 thành phố Quảng Ngãi “Mừng Đảng, Mừng Xuân - năm 2017”.

- Tổ chức tặng, cấp 40.000 quyển vở và 70 xuất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bỏ học nhân dịp Têt Nguyên đán.

9. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, phổ cập giáo dục và tăng cường CSVC

- Các cấp, bậc học kiểm tra trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm.

- Hướng dẫn các trường xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2017 tự rà soát các tiêu chuẩn theo quy định.

- Chuyển cơ quan Phòng GD&ĐT thành phố đến làm việc tại cơ sở, số 99 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.

- Tiến hành kiểm tra, khảo sát tình hình CSVC các trường trực thuộc, khảo sát danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2017 thuộc nguồn vốn thành phố.

- Tham mưu xây dựng điểm Trường Mầm non Tịnh Ấn Tây.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 02.

1. Công tác Hành chính – Tổng hợp

- Các đơn vị báo cáo phân công trực Tết Nguyên đán về tình hình trước, trong và sau Tết để Phòng tổng hợp báo cáo về Sở GD&ĐT và UBND thành phố; báo cáo công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Báo cáo tình học sinh ra lớp sau Tết Nguyên đán.

- Phối hợp kiểm tra thực hiện Quyết định 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh tại các trường thuộc thành phố. Kiểm tra tình hình dạy học ngay sau Tết Nguyên đán.

- Tổ chức họp trực báo Hiệu trưởng vào trung tuần tháng 02/2017.

- Hoàn thiện Đề án phát triển giáo dục thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

2. Công tác Thi đua – Khen thưởng

- Tiếp nhận hồ sơ đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến năm học 2016-2017.

- Tổ chức tập huấn công tác Thi đua - Khen thưởng, công tác kiểm tra nội bộ và lưu trữ hồ sơ năm học 2016-2017.

3. Về công tác tổ chức cán bộ

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch nhu cầu giáo viên năm học 2017-2018, dự kiến 2018-2019 theo định mức quy định. Xây dựng Đề án, Kế hoạch thuyên chuyển giáo viên năm 2017.

- Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thực hiện chương trình quản lý nhân sự (PMIS) theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện việc ký hợp đồng lao động theo Thông báo của UBND thành phố.

4. Công tác Kế hoạch – Tài vụ

- Tổng hợp báo cáo quyết toán năm 2016 của các đơn vị trong ngành gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tiến hành thẩm tra quyết toán.

- Họp trực báo kế toán định kỳ (20/02/2017).

- Tiến hành giao dự toán thu, chi năm 2017 cho các đơn vị trực thuộc Phòng. Chỉ đạo hướng dẫn các trường xây dựng phương án thu, chi năm 2017.

5. Giáo dục Mầm non

- Kết hợp Hiệu trưởng trường công lập kiểm tra nhóm tư thục tại 5 xã, phường theo kế hoạch.

- Chỉ đạo công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đối vơi các trường Mầm non: Nghĩa Dũng, Lê Hồng Phong và Tịnh Ấn Tây.

- Tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” bậc học mầm non, cấp thành phố.

6. Giáo dục Tiểu học và THCS

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường (TH và THCS).

- Tổ chức thi GVDG cấp tiểu học, bậc mầm non cấp thành phố; thi Olympic Toán cấp thành phố (TH và THCS)

- Thu sản phẩm Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống trong thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp từ các đơn vị.

- Triển khai cuộc thi IOE cấp tỉnh; tham gia Hội thi cán bộ thư viện giỏi cấp tỉnh.

- Tổ chức thi học sinh giỏi máy tính cầm tay cấp thành phố và chọn cử đội tuyển thi cấp tỉnh (THCS, THPT).

7. Công tác thanh tra, kiểm tra

- Kiểm tra nội bộ trường THCS Nghĩa Lộ, Tiểu học Tịnh An; kiểm tra chuyên môn Trường Tiểu học Nghĩa Dõng.

- Kiểm tra hồ sơ trường Mầm non: Quảng Phú, Tịnh Châu, Tịnh Kỳ về kiểm định chất lượng giáo dục trước khi tỉnh về kiểm tra.

- Kiểm tra công tác phòng chống ma túy - HIV/AIDS, an toàn giao thông ở các trường THCS thuộc phòng GD&ĐT.

- Kiểm tra công tác Phòng cháy chữa cháy tại cơ sở.

8. Công tác phối hợp

- Phối hợp cùng Công đoàn Giáo dục thành phố thăm và tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang phụng dưỡng. Thăm và tặng quà cho học học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

9. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, phổ cập giáo dục và tăng cường CSVC

- Tiếp tục kiểm tra trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm.

- Kiểm tra, khảo sát tình hình CSVC các trường trên địa bàn thành phố (khảo sát tất cả các nhà vệ sinh của các trường học).

- Chỉ đạo công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đối với 5 trường đã đăng ký năm 2017.

Phòng GD&ĐT thành phố báo cáo./.

 

                                                           

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 

Dương Thị Như Cẩm

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết