Sunday, 05/12/2021 - 17:08|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI!
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo kết quả công tác tháng 02 và chương trình công tác tháng 03 năm 2017.

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 02

và chương trình công tác tháng 03 năm 2017.

I. Kết quả công tác tháng 02.

1. Công tác Hành chính – Tổng hợp

- Phòng GD&ĐT thành phố tổng hợp, báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết; báo cáo công tác phòng cháy chữa cháy và tình hình học sinh ra lớp sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 về Sở GD&ĐT và UBND thành phố.

- Phối hợp kiểm tra các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện Quyết định 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh; kiểm tra tình hình dạy học ngay sau Tết Nguyên đán.

- Tổ chức họp trực báo Hiệu trưởng – Sơ kết học kỳ I, năm học 2016-2017 vào ngày 13/02/2017.

- Tiếp tục hoàn thiện Đề án phát triển giáo dục thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

2. Công tác Thi đua – Khen thưởng

- Tiếp nhận hồ sơ đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến năm học 2016-2017.

- Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua năm 2017 nộp về Khối VH–XH.

3. Về công tác tổ chức cán bộ

- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch nhu cầu giáo viên năm học 2017-2018. Xây dựng Kế hoạch thuyên chuyển giáo viên năm 2017; triển khai các biểu kiến để xây dựng Kế hoạch điều chuyển giáo viên hè năm 2017.

- Tham mưu kiện toàn CBQL tại các trường: MN Trương Quang Trọng, MN 19/5, TH số 2 Tịnh Khê, THCS Trần Quý Hai, THCS Nghĩa Lộ, THCS Trần Phú; thực hiện thuyên chuyển nội bộ đối với các trường thừa – thiếu giáo viên.

- Ký hợp đồng lao động nhân viên theo Thông báo của UBND thành phố.

4. Công tác Kế hoạch – Tài vụ

- Đôn đốc các trường nộp Báo cáo Tài chính năm 2016, kiểm tra, tổng hợp báo cáo quyết toán năm 2016 của các đơn vị trong ngành gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tiến hành thẩm tra quyết toán.

- Họp trực báo kế toán định kỳ vào ngày 20/02/2017.

- Hướng dẫn các trường xây dựng phương án thu, chi dự toán NSNN năm 2017; hoàn thành việc thẩm định toán thu, chi năm 2017 cho các đơn vị trực thuộc Phòng.

5. Giáo dục Mầm non

- Kết hợp Hiệu trưởng trường công lập kiểm tra nhóm tư thục tại 5 xã, phường theo kế hoạch.

- Họp các trường Mầm non xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2017: Nghĩa Dũng, Lê Hồng Phong và Tịnh Ấn Tây.

- Kiểm định chất lượng Giáo dục đối với Trường Mầm non Tịnh Kỳ.

- Tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” bậc học mầm non, cấp thành phố, năm học 2016-2017.

- Tham gia Hội thi “Giao lưu giáo viên tài năng, duyên dáng năm 2017, cấp tỉnh”.

6. Giáo dục Tiểu học và THCS

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường (TH và THCS).

- Tổ chức thi GVDG tiểu học cấp thành phố; tổ chức cuộc thi giải Vật Lý, giải Toán bằng tiếng Anh qua Internet, cấp thành phố (TH và THCS).

- Tổ chức thi Cầu lông, Cờ vua, Bơi, Bóng bàn cấp thành phố.

- Thu và nộp sản phẩm Cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống trong thực tiễn” và Cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp” về Sở.

- Triển khai cuộc thi IOE; tham gia Hội thi cán bộ thư viện giỏi cấp tỉnh.

- Tổ chức thi học sinh giỏi máy tính cầm tay cấp thành phố và chọn cử đội tuyển thi cấp tỉnh (THCS).

7. Công tác thanh tra, kiểm tra

- Kiểm tra nội bộ trường Tiểu học Tịnh An; kiểm tra chuyên môn Trường Tiểu học Nghĩa Dõng.

- Kiểm tra công tác phòng chống ma túy - HIV/AIDS, an toàn giao thông ở các trường THCS thuộc thành phố.

8. Công tác phối hợp

- Phối hợp cùng Công đoàn Giáo dục thành phố thăm và tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang phụng dưỡng. Thăm và tặng quà cho học học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

9. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, phổ cập giáo dục và tăng cường CSVC

- Tiếp tục kiểm tra trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm.

- Tỉnh kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016.

- Kiểm tra, khảo sát tình hình CSVC các trường trên địa bàn thành phố (khảo sát tất cả các nhà vệ sinh của các trường học).

- Tiếp nhận báo cáo công tác Phòng cháy chữa cháy tại cơ sở của các trường học trực thuộc.

- Chỉ đạo công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đối với 5 trường đã đăng ký năm 2017.

 

II. Nhiệm vụ công tác tháng 03

1. Công tác Hành chính – Tổng hợp

- Phối hợp kiểm tra thực hiện Quyết định 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh tại các trường thuộc thành phố.

- Báo cáo cải cách hành chính quí I/2017;

- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 9 tháng cuối năm 2017.

- Xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017.

- Chuẩn bị nội dung họp trực báo học kỳ II.

- Phối hợp với Thành Đoàn tổ chức kiểm tra công tác Đội trường học; kiểm tra phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

2. Công tác Thi đua – Khen thưởng

- Hoàn thành chấm, tổ chức thẩm định và công nhận các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến.

- Nhận hồ sơ đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (trước ngày 11/3/2017).

3. Về công tác tổ chức cán bộ

- Tổng hợp công nhận phụ cấp thâm niên lần đầu cho giáo viên toàn ngành.

- Kiểm tra công tác quản lý hồ sơ và thực hiện chương trình quản lý nhân sự ở các đơn vị cơ sở. Cập nhật dữ liệu PMIS toàn ngành.

- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch nhu cầu giáo viên năm học 2017-2018, đánh giá xếp loại viên chức năm học 2016 - 2017.

- Tiếp tục kiện toàn CBQL tại các trường: TH số 1 Tịnh Hòa, TH Tịnh Châu, THCS Trần Hưng Đạo, THCS Nghĩa Hà.

4. Công tác Kế hoạch – Tài vụ

- Tổng hợp báo cáo Tài chính năm 2016 của toàn ngành gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thẩm tra quyết toán kinh phí năm 2016 các đơn vị trong ngành theo kế hoạch.

- Thẩm định, phê duyệt chủ trương mua sắm, sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị từ nguồn vốn được giao trong dự toán 2017 cho các đơn vị.

5. Giáo dục Mầm non

- Chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2017- 2018.

- Họp trực báo Hiệu trưởng các trường mầm non. Họp ban hướng dẫn chuyên môn mầm non.

- Tham gia Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp tỉnh.

- Tăng cường dự giờ 1 số trường và  Kiểm tra sản phẩm cô và cháu trong  việc sử dụng các học liệu của trẻ .

6. Giáo dục Tiểu học và THCS

- GV Mĩ thuật sinh hoạt chuyên môn cụm trường.

- Tổ chức thi Viết chữ đẹp cấp thành phố

- Tiếp tục tổ chức và tham gia dự thi giải Toán và Tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia (theo hướng dẫn của Bộ)

- Chấm thi Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống trong thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3.

- Họp Phó Hiệu trưởng sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ giáo dục tiểu học và giáo dục trung học học kỳ II, năm học 2016-2017.

- Tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia. Thi học sinh giỏi máy tính cầm tay cấp quốc gia.

- Thi OTE; thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh.

- Tổ chức Bóng đá cho học sinh nam Tiểu học và nữ THCS; tham gia thi đấu cấp tỉnh tất cả các môn thể thao (theo lịch của Sở).

7. Công tác thanh tra, kiểm tra

- Kiểm tra nội bộ trường Tiểu học Tịnh Ấn Đông, MN Nghĩa An; kiểm tra chuyên môn Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm, THCS Võ Bẩm, MN Tuổi Thơ.

- Kiểm tra “Ứng dụng CNTT vào nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý chương trình giáo dục mầm non và quản lý bếp ăn”. Kiểm tra thực hiện công tác phòng chống bệnh mùa hè cho trẻ .

8. Công tác phối hợp

- Phối hợp Công đoàn tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

- Phối hợp với Thành đoàn kiểm tra Công tác Đội các trường tiểu học, THCS. Tiếp tục tổ chức dạy bơi cho học sinh và thiếu nhi.

9. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, phổ cập giáo dục và tăng cường CSVC

- Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra các trường đăng ký năm 2017 hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

- Kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị đạt chuẩn sau 5 năm xây dựng kế hoạch tiếp tục giữ chuẩn.

- Kiểm tra, khảo sát tình hình CSVC các trường trên địa bàn thành phố.

Phòng GD&ĐT thành phố báo cáo./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết