Thứ ba, 24/10/2017 - 07:29|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI!

Kế hoạch thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2017 - 2018

Kế hoạch thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2017 - 2018

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm học 2017 - 2018