Monday, 22/10/2018 - 11:16|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI!
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Lịch thi đấu bóng bàn học sinh Trung học cơ sở, năm học 2017 - 2018

Địa điểm: Thành đoàn Quảng Ngãi - 80 Nguyễn Tự Tân, TP Quảng Ngãi

TT

Ngày

Mã trận

Đơn Vị

Đơn vị

Nội dung

Bàn số

Kết quả

1

Sáng

10/1/2018

Trận 1

Trần Văn Trà

Tịnh Thiện

Đơn nam 12 - 13

1

 

2

Trận 2

Nghĩa Lộ

Nghĩa Dõng

Đơn nam 12 - 13

1

 

3

Trận 3

Nguyễn Nghiêm

Trần Phú

Đơn nam 12 - 13

1

 

4

Trận 4

Nghĩa Chánh

Chánh Lộ

Đơn nam 12 - 13

1

 

5

Trận 5

Nghĩa Chánh

Trương Q. Trọng

Đơn nữ 12 - 13

1

 

6

Trận 6

Trần Văn Trà

Chánh Lộ

Đơn nữ 12 - 13

1

 

7

Trận 7

Thắng trận 1

Trương Q. Trọng

Đơn nam 12 - 13

1

 

8

Trận 8

Thắng trận 3

Thắng trận 4

Đơn nam 12 - 13

1

 

9

Trận 9

Thắng trận 5

Nghĩa Dõng

Đơn nữ 12 - 13

1

 

10

Trận 10

Thắng trận 6

Trần Phú

Đơn nữ 12 - 13

1

 

11

Trận 11

Thắng trận 7

Thắng trận 2

Đơn nam 12 - 13

1

 

12

Trận12

Tịnh Thiện

Trần Văn Trà

Đơn Nam 14-15

2

 

13

Trận 13

Chánh Lộ

Nghĩa Chánh

Đơn Nam 14-15

2

 

14

Trận 14

Nguyễn Nghiêm

Nghĩa Dõng

Đơn Nam 14-15

2

 

15

Trận 15

Trần Văn Trà

Nghĩa Chánh

Đơn nữ 14-15

2

 

16

Trận 16

Nguyễn Nghiêm

Nghĩa Dõng

Đơn nữ 14-15

2

 

17

Trận 17

Thắng trận 12

Trương Q. Trọng

Đơn Nam 14-15

2

 

18

Trận 18

Thắng trận 13

Thắng trận 14

Đơn Nam 14-15

2

 

19

Trận 19

Thắng 15

Trương Q. Trọng

Đơn nữ 14-15

2

 

20

Trận 20

Thắng 16

Chánh Lộ

Đơn nữ 14-15

2

 

21

Chiều

10/01/2018

Trận 21

Nghĩa Lộ

Nghĩa Chánh

Đôi nam 12 - 13

1

 

22

Trận 22

Trần Phú

Tịnh Thiện

Đôi nam 12 - 13

1

 

23

Trận 23

Chánh Lộ

Nguyễn Nghiêm

Đôi nam 12 - 13

1

 

24

Trận 24

Trương Q. Trọng

Trần Văn Trà

Đôi nam 12 - 13

1

 

25

Trận 25

Trần Văn Trà

Nghĩa Dõng

Đôi nữ 12 - 13

1

 

26

Trận 26

Trương Q. Trọng

Chánh Lộ

Đôi nữ 12 - 13

1

 

27

Trận 27

Thắng trận 21

Thắng trận 22

Đôi nam 12 - 13

1

 

28

Trận 28

Thắng trận 23

Thắng trận 24

Đôi nam 12 - 13

1

 

29

Trận 29

Thắng trận 25

Nghĩa Chánh

Đôi nữ 12 - 13

1

 

30

Trận 30

Nghĩa Chánh

Trần Văn Trà

Đôi nam 14 - 15

2

 

31

Trận 31

Trương Q.Trọng

Nguyễn Nghiêm

Đôi nam 14 - 15

2

 

32

Trận 32

Nghĩa Chánh

Trương Q. Trọng

Đôi nữ 14 - 15

2

 

33

Trận 33

Chánh Lộ

Nguyễn Nghiêm

Đôi nữ 14 - 15

2

 

34

Trận 34

Thăng trận 30

Chánh Lộ

Đôi nam 14 - 15

2

 

35

Trận 35

Thăng trận 31

Nghĩa Dõng

Đôi nam 14 - 15

2

 

36

Trận 36

Thắng trận 32

Nghĩa Dõng

Đôi nữ 14 - 15

2

 

37

Trận 37

Thắng trận 33

Trần Văn Trà

Đôi nữ 14 - 15

2

 

38

Sáng

11/01/2018

Trận 38

Trương Q. Trọng

Nghĩa Dõng

Đôi nam nữ 12-13

1

 

39

Trận 39

Chánh Lộ

Trần Phú

Đôi nam nữ 12-13

1

 

40

Trận 40

Nghĩa Dõng

Nghĩa Chánh

Đôi nam nữ 14-15

1

 

41

Trận 41

Trương Q. Trọng

Trần Văn Trà

Đôi nam nữ 14-15

1

 

42

Trận 42

Thắng trận 38

Nghĩa Chánh

Đôi nam nữ 12-13

2

 

43

Trận 43

Thắng trận 39

Trần Văn Trà

Đôi nam nữ 12-13

2

 

44

Trận 44

Thắng trận 40

Nguyễn Nghiêm

Đôi nam nữ 14-15

2

 

45

Trận 45

Thắng trận 41

Chánh Lộ

Đôi nam nữ 14-15

1

 

46

Chiều

11/01/2018

Trận 46

Chung kết

Đơn nam 12 - 13

1

 

47

Trận 47

Chung kết

Đơn nữ 12 - 13

1

 

48

Trận 48

Chung kết

Đơn nam 14 – 15

1

 

49

Trận 49

Chung kết

Đơn nữ 14 - 15

1

 

50

Trận 50

Chung kết

Đôi nam 12 – 13

2

 

51

Trận 51

Chung kết

Đôi nữ 12 -13

2

 

52

Trận 52

Chung kết

Đôi nam 14 – 15

2

 

53

Trận 53

Chung kết

Đôi nữ 14 - 15

2

 

54

Trận 54

Chung kết

Đôi nam nữ 12-13

2

 

55

Trận 55

Chung kết

Đôi nam nữ 14-15

2

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết