Sunday, 05/12/2021 - 18:59|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI!
Kết quả Thi đua - Khen thưởng, năm học 2016 -2017

Kết quả Thi đua - Khen thưởng, năm học 2016 -2017

Ngày đăng: (12/10/2017)   Lượt xem: 1648
Căn cứ Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tặng Cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo,