Sunday, 22/05/2022 - 14:45|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI!
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 16 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS từ sổ gốc Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính
Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính
Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường (cấp tiểu học và THCS) Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính
Thủ tục công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THCS tư thục Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính
Thủ tục công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường tiểu học tư thục Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính
Thủ tục công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trường mầm non tư thục Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính
Thủ tục giải thể trường THCS theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường THCS tư thục Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính
Thủ tục thành lập (hoặc sáp nhập, chia tách) trường trung học cơ sở (THCS) tư thục Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính
Thủ tục giải thể trường tiểu học tư thục theo đề nghị của tổ chức, cán nhân thành lập trường Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính
Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học tư thục Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học tư thục Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính