Thứ tư, 24/01/2018 - 16:35|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI!
 • Thái Phan Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng.
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm – ngành sinh học
  • Điện thoại:
   0914784038
  • Email:
   thaipthanh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp chỉ đạo trung học cơ sở, an ninh trường học, an toàn giao thông, xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc phổ thông.
   Phụ trách trực tiếp tổ Trung học cơ sở.

 • Nguyễn Văn Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng, Chức vụ Đảng: Bí Thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0977224667
  • Email:
   vananhpgd@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung công việc của Phòng. Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác: Chính trị tư tưởng, công tác đối ngoại, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, thi đua, thanh tra khiếu tố.

 • Nguyễn Văn Kiểm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng. Phó Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0914743982
  • Email:
   nvk.pgdqn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn cấp Tiểu học

 • Dương Thị Như Cẩm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tâm lý giáo dục
  • Điện thoại:
   0945777827
  • Email:
   nhucamqng@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo giáo dục bậc mầm non, xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc mầm non, công tác PCGD mầm non.
   Phụ trách trực tiếp tổ Mầm non và tổ Hành chính – Tổng hợp.