Sunday, 22/05/2022 - 14:45|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI!
 • Đinh Thị Lệ Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Mầm non
  • Email:
   thanhdiep195@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: Mầm non

 • Trương Hà Thục Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Mầm non
  • Điện thoại:
   0975504363
  • Email:
   thuctrinh1986@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phục trách chuyên môn Mầm non