Sunday, 22/05/2022 - 14:34|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI!
 • Nguyễn Thị Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0935505359
  • Email:
   nguyenphuongthaopgd@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0984087407
  • Email:
   thanhtra224@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn cấp Tiểu học (các môn xã hội); công tác PCGD TH-CMC.
   Sinh hoạt: Tổ Tiểu học.