Sunday, 22/05/2022 - 15:37|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI!
 • Nguyễn Thị Quỳnh Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH GDCG
  • Điện thoại:
   0916277068
  • Email:
   quynhtranggdtp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đoàn - Đội, Hoạt động ngoài giờ, văn nghệ.

 • Trần Lê Phương Nghĩa Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Sinh - KTNN
  • Điện thoại:
   0917115279
  • Email:
   nghiaphu.dxq@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: Công tác thể dục, thư viện, công tác PCGD trung học cơ sở và chịu trách nhiệm chính trong công tác PCGD của ngành.

 • Lê Minh Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0909540900
  • Email:
   hiengdst3@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn Trung học cơ sở (môn Toán).

 • Từ Văn Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Văn
  • Điện thoại:
   0943672140
  • Email:
   vandonggdst@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn Trung học cơ sở (môn ngữ văn); Quản lý cấp phát bằng tốt nghiệp.

 • Nguyễn Thị Mỹ Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0985333124
  • Email:
   phuc_my@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn cấp Trung học cơ sở (môn ngoại ngữ Tiểu học và THCS).