Sunday, 22/05/2022 - 14:35|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI!
 • Lê Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0901947677
  • Email:
   leyenpgd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: Kế toán, thủ quỹ.

 • Lê Thị Kim Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0914027727
  • Email:
   lethikimchidq@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: Kế hoạch, Kế toán trưởng Phòng GD – ĐT

 • Võ Hồng Tin
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0905429002
  • Email:
   vht.pgdtp@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: Kế toán phòng GD – ĐT

 • Nguyễn Thị Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐ Lao động tiền lương
  • Điện thoại:
   0906462772
  • Email:
   khoanguyenpgd@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Lĩnh vực phụ trách: Tổ chức cán bộ, lao động tiền lương.