Thứ ba, 24/10/2017 - 07:29|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI!

Khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016 - 2017

Về việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016 - 2017

Khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016 - 2017