Sunday, 22/05/2022 - 14:30|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI!
Vai trò của tổ chức Đoàn trong trường học

Vai trò của tổ chức Đoàn trong trường học

Ngày đăng: (22/09/2017)   Lượt xem: 9293
Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong nhà trường có vai trò rất lớn trong các hoạt động giáo dục chính trị, truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên, học sinh. Tuy ...